કોરોના સંદર્ભે ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનાપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના સંદર્ભે ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનાપૂર્ણ નિર્ણય ‬
‪#GujaratFightsCovid19

કોરોના સંદર્ભે ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનાપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0