કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ના દીપ પ્રગટવાના આહવાનને સમર્થન આપી સમગ્ર રાજ્યની જનતાએ પોતાના નિવાસસ્થાને દીપ પ્રગટાવ્યા.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ના દીપ પ્રગટવાના આહવાનને સમર્થન આપી સમગ્ર રાજ્યની જનતાએ પોતાના નિવાસસ્થાને દીપ પ્રગટાવ્યા.
#GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ના દીપ પ્રગટવાના આહવાનને સમર્થન આપી સમગ્ર રાજ્યની જનતાએ પોતાના નિવાસસ્થાને દીપ પ્રગટાવ્યા. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0