તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્માં ટીવી સિરિયલમાં સુંદરલાલ તરીકે પ્રખ્યાત શ્રી મયુર વાકાણીનો ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોના મહામારી દરમિયાન લેવામાં આવી રહેલા અસરકારક પગલા વિશેનો પ્રતિભાવ.

GujaratFightsCovid19

તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્માં ટીવી સિરિયલમાં સુંદરલાલ તરીકે પ્રખ્યાત શ્રી મયુર વાકાણીનો ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોના મહામારી દરમિયાન લેવામાં આવી રહેલા અસરકારક પગલા વિશેનો પ્રતિભાવ.
#GujaratFightsCovid19

તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્માં ટીવી સિરિયલમાં સુંદરલાલ તરીકે પ્રખ્યાત શ્રી મયુર વાકાણીનો ગુજરાત સરકાર દ્વારા કોરોના મહામારી દરમિયાન લેવામાં આવી રહેલા અસરકારક પગલા વિશેનો પ્રતિભાવ. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0