સાચી મિત્રતા નિભાવવી હોય તો મિત્રો અને સહકર્મીઓ સાથે સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગનું પાલન કરો. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ.

GujaratFightsCovid19

સાચી મિત્રતા નિભાવવી હોય તો મિત્રો અને સહકર્મીઓ સાથે સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગનું પાલન કરો. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ.
#GujaratFightsCovid19

સાચી મિત્રતા નિભાવવી હોય તો મિત્રો અને સહકર્મીઓ સાથે સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગનું પાલન કરો. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0