પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ચારેય ઝોનમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, જિલ્લા/મહાનગરના પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ મોરચાના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, બોર્ડ નિગમના અધ્યક્ષ-ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ, મહામાગારના મેયરશ્રીઓ, ડે. મેયરશ્રીઓ, સ્ટે. કમિટીના ચેરમેનશ્રીઓ, પક્ષના નેતાશ્રીઓ અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ તથા ઉપપ્રમુખશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ચારેય ઝોનમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, જિલ્લા/મહાનગરના પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ મોરચાના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, બોર્ડ નિગમના અધ્યક્ષ-ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ, મહામાગારના મેયરશ્રીઓ, ડે. મેયરશ્રીઓ, સ્ટે. કમિટીના ચેરમેનશ્રીઓ, પક્ષના નેતાશ્રીઓ અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ તથા ઉપપ્રમુખશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ચારેય ઝોનમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ, જિલ્લા/મહાનગરના પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ મોરચાના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, બોર્ડ નિગમના અધ્યક્ષ-ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ, મહામાગારના મેયરશ્રીઓ, ડે. મેયરશ્રીઓ, સ્ટે. કમિટીના ચેરમેનશ્રીઓ, પક્ષના નેતાશ્રીઓ અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ તથા ઉપપ્રમુખશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0