પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષ જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ અને ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષ જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ અને ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષ જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રદેશની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓ અને ઉપાધ્યક્ષશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0