કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ યુવા મોરચા પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ નવસારી, પંચમહાલ, દાહોદ, પાટણ, બનાસકાંઠા જિલ્લાના અને જૂનાગઢ મહાનગરના યુવા મોરચા અને આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ સાથે આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરવામાં આવ્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ યુવા મોરચા પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ નવસારી, પંચમહાલ, દાહોદ, પાટણ, બનાસકાંઠા જિલ્લાના અને જૂનાગઢ મહાનગરના યુવા મોરચા અને આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ સાથે આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરવામાં આવ્યો.
#GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ યુવા મોરચા પ્રમુખ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ નવસારી, પંચમહાલ, દાહોદ, પાટણ, બનાસકાંઠા જિલ્લાના અને જૂનાગઢ મહાનગરના યુવા મોરચા અને આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના કાર્યકર્તાઓ સાથે આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરવામાં આવ્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0