કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ મહિલા મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીઓ, મોરચાના જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ અને આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના મહિલા મોરચાના પ્રદેશ ટીમના સભ્યો તેમજ જિલ્લા/મહાનગરના ઇન્ચાર્જ મહિલા કાર્યકર્તાઓ સાથે આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ મહિલા મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીઓ, મોરચાના જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ અને આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના મહિલા મોરચાના પ્રદેશ ટીમના સભ્યો તેમજ જિલ્લા/મહાનગરના ઇન્ચાર્જ મહિલા કાર્યકર્તાઓ સાથે આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો
#GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખભાઇ માંડવીયા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા, પ્રદેશ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ ડો. જ્યોતિબેન પંડ્યા અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ મહિલા મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીઓ, મોરચાના જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખશ્રીઓ અને આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના મહિલા મોરચાના પ્રદેશ ટીમના સભ્યો તેમજ જિલ્લા/મહાનગરના ઇન્ચાર્જ મહિલા કાર્યકર્તાઓ સાથે આરોગ્ય સેતુ એપ વિષે વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ ફેલાવવા અર્થે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0