ગાંધીનગર ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ અને માન. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં GTU નો પદવીદાન સમારંભ યોજાયો. આ સમારંભમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ અને માન. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં GTU નો પદવીદાન સમારંભ યોજાયો. આ સમારંભમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીની અધ્યક્ષતામાં તથા માન. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ અને માન. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં GTU નો પદવીદાન સમારંભ યોજાયો. આ સમારંભમાં માન. મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, શ્રી વિભાવરીબેન દવે સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0