GST - એક રાષ્ટ્ર, એક કર અને એક બજાર. એક માત્ર ટેક્સ જે અનેક જટિલતાઓ ઘટાડશે અને સરળતા વધારશે. જુઓ એક સરળ કર વિશેની ખોટી માન્યતાઓનું ખંડન.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

GST - એક રાષ્ટ્ર, એક કર અને એક બજાર. એક માત્ર ટેક્સ જે અનેક જટિલતાઓ ઘટાડશે અને સરળતા વધારશે. જુઓ એક સરળ કર વિશેની ખોટી માન્યતાઓનું ખંડન.

GST - એક રાષ્ટ્ર, એક કર અને એક બજાર. એક માત્ર ટેક્સ જે અનેક જટિલતાઓ ઘટાડશે અને સરળતા વધારશે. જુઓ એક સરળ કર વિશેની ખોટી માન્યતાઓનું ખંડન.

Let's Connect

sm2p0