કોરોનાને કારણે સંકટનો સામનો કરી રહેલા વેપારી જગતના હિતમાં મોદી સરકારે કરેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો‬ ‪✔ માર્ચ, એપ્રિલ અને મેના GST રિટર્ન હવે 30 જૂન સુધી ફાઇલ કરી શકાશે ‬ ‪✔ 5 કરોડથી ઓછા ટર્નઓવર ધરાવતી કંપનીઓને લેટ GST ફાઈલ કરવા પર કોઈ પેનલ્ટી લાગશે નહિ‬ ‪

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોનાને કારણે સંકટનો સામનો કરી રહેલા વેપારી જગતના હિતમાં મોદી સરકારે કરેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો‬

‪✔ માર્ચ, એપ્રિલ અને મેના GST રિટર્ન હવે 30 જૂન સુધી ફાઇલ કરી શકાશે ‬

‪✔ 5 કરોડથી ઓછા ટર્નઓવર ધરાવતી કંપનીઓને લેટ GST ફાઈલ કરવા પર કોઈ પેનલ્ટી લાગશે નહિ‬
‪#IndiaFightsCorona

કોરોનાને કારણે સંકટનો સામનો કરી રહેલા વેપારી જગતના હિતમાં મોદી સરકારે કરેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો‬ ‪✔ માર્ચ, એપ્રિલ અને મેના GST રિટર્ન હવે 30 જૂન સુધી ફાઇલ કરી શકાશે ‬ ‪✔ 5 કરોડથી ઓછા ટર્નઓવર ધરાવતી કંપનીઓને લેટ GST ફાઈલ કરવા પર કોઈ પેનલ્ટી લાગશે નહિ‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0