દેશનો સૌથી શક્તિશાળી કોમ્યુનિકેશન ઉપગ્રહ GSAT-30 ને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવા બદલ ISRO - Indian Space Research Organisation ટીમને અભિનંદન..

GSAT30

BJP | BJP Gujarat,  GSAT30

દેશનો સૌથી શક્તિશાળી કોમ્યુનિકેશન ઉપગ્રહ GSAT-30 ને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવા બદલ ISRO - Indian Space Research Organisation ટીમને અભિનંદન..
#GSAT30

દેશનો સૌથી શક્તિશાળી કોમ્યુનિકેશન ઉપગ્રહ GSAT-30 ને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવા બદલ ISRO - Indian Space Research Organisation ટીમને અભિનંદન.. #GSAT30

Let's Connect

sm2p0