ગાંધીનગર ખાતે આજથી શરૂ થયેલ ત્રિદિવસીય ‘ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ’ (GPBS-2020)માં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે આજથી શરૂ થયેલ ત્રિદિવસીય ‘ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ’ (GPBS-2020)માં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે આજથી શરૂ થયેલ ત્રિદિવસીય ‘ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ’ (GPBS-2020)માં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0