માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે ચાલનાર અત્યાધુનિક સેવાઓ ધરાવતી તેજસ એક્સપ્રેસનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા, શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, શ્રી દીપસિંહ રાઠોડ, મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

GoTejasGo

BJP | BJP Gujarat,  GoTejasGo

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે ચાલનાર અત્યાધુનિક સેવાઓ ધરાવતી તેજસ એક્સપ્રેસનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા, શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, શ્રી દીપસિંહ રાઠોડ, મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#GoTejasGo

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે ચાલનાર અત્યાધુનિક સેવાઓ ધરાવતી તેજસ એક્સપ્રેસનો શુભારંભ કરાવ્યો. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી શંભુનાથજી ટુંડીયા, શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, શ્રી દીપસિંહ રાઠોડ, મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #GoTejasGo

Let's Connect

sm2p0