સુરેન્દ્રનગર ખાતે આયોજિત GLOBAL ZALAWAD MEGA EXPO નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી I.K. Jadeja ( Indravijaysinh Jadeja ), સાંસદ શ્રી Shambhunath Tundiya, શ્રી DrMahendra Munjpara, સહકાર આગેવાન શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરેન્દ્રનગર ખાતે આયોજિત GLOBAL ZALAWAD MEGA EXPO નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી I.K. Jadeja ( Indravijaysinh Jadeja ), સાંસદ શ્રી Shambhunath Tundiya, શ્રી DrMahendra Munjpara, સહકાર આગેવાન શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

સુરેન્દ્રનગર ખાતે આયોજિત GLOBAL ZALAWAD MEGA EXPO નું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી I.K. Jadeja ( Indravijaysinh Jadeja ), સાંસદ શ્રી Shambhunath Tundiya, શ્રી DrMahendra Munjpara, સહકાર આગેવાન શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0