અમદાવાદ ખાતે GGC Youth Club આયોજિત પતંગોત્સવમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniએ ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી Dr Rutvij Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે GGC Youth Club આયોજિત પતંગોત્સવમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniએ ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી Dr Rutvij Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે GGC Youth Club આયોજિત પતંગોત્સવમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniએ ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી Dr Rutvij Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0