ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડની ૧૮મી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં મંત્રી શ્રી Ganpatsinh Vasava પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડની ૧૮મી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં મંત્રી શ્રી Ganpatsinh Vasava પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડની ૧૮મી બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં મંત્રી શ્રી Ganpatsinh Vasava પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0