ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવ સિદ્ધી • ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા ફૂડ સેફ્ટી ઈન્ડેક્સમાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક • 78.25 પોઈન્ટ સાથે ગુજરાત દેશના તમામ રાજ્યોની સરખામણીમાં ખાદ્ય સુરક્ષાની બાબતમાં અવ્વલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવ સિદ્ધી

• ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા ફૂડ સેફ્ટી ઈન્ડેક્સમાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક

• 78.25 પોઈન્ટ સાથે ગુજરાત દેશના તમામ રાજ્યોની સરખામણીમાં ખાદ્ય સુરક્ષાની બાબતમાં અવ્વલ

ગુજરાતની વધુ એક ગૌરવ સિદ્ધી • ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા ફૂડ સેફ્ટી ઈન્ડેક્સમાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતે હાંસલ કર્યો પ્રથમ ક્રમાંક • 78.25 પોઈન્ટ સાથે ગુજરાત દેશના તમામ રાજ્યોની સરખામણીમાં ખાદ્ય સુરક્ષાની બાબતમાં અવ્વલ

Let's Connect

sm2p0