કોરોના મહામારીના સમયમાં ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભા ના દરેક વોર્ડમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાન રાખીને અભિયાન અંતર્ગત જરૂરિયાતમંદોને શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળી રહે તે માટે રાશન કીટ પહોંચાડી રહેલા ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભા ના ધારાસભ્ય તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

FeedTheNeedy, IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારીના સમયમાં ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભા ના દરેક વોર્ડમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાન રાખીને #FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત જરૂરિયાતમંદોને શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળી રહે તે માટે રાશન કીટ પહોંચાડી રહેલા ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભા ના ધારાસભ્ય તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારીના સમયમાં ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભા ના દરેક વોર્ડમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ધ્યાન રાખીને #FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત જરૂરિયાતમંદોને શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન મળી રહે તે માટે રાશન કીટ પહોંચાડી રહેલા ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભા ના ધારાસભ્ય તેમજ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0