કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ચાલતો અવિરત સેવાયજ્ઞ

FeedtheNeedy, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  FeedtheNeedy, GujaratFightsCovid19

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ચાલતો અવિરત સેવાયજ્ઞ

#FeedtheNeedy
#GujaratFightsCovid19

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનાં આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ચાલતો અવિરત સેવાયજ્ઞ #FeedtheNeedy #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0