ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજીના આહવાન પર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સેવાયજ્ઞ થકી જરૂરિયાતમંદો માટે ભોજન વ્યવસ્થા અને સહાય કીટનું વિતરણ કરાયું

FeedTheNeedy, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  FeedTheNeedy, GujaratFightsCovid19

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજીના આહવાન પર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સેવાયજ્ઞ થકી જરૂરિયાતમંદો માટે ભોજન વ્યવસ્થા અને સહાય કીટનું વિતરણ કરાયું
#FeedTheNeedy
#GujaratFightsCovid19

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજીના આહવાન પર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સેવાયજ્ઞ થકી જરૂરિયાતમંદો માટે ભોજન વ્યવસ્થા અને સહાય કીટનું વિતરણ કરાયું #FeedTheNeedy #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0