અભિયાન અંતર્ગત ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-બ વોર્ડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને રાશન ની કીટનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

FeedTheNeedy

BJP | BJP Gujarat,  FeedTheNeedy

#FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-બ વોર્ડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને રાશન ની કીટનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#FeedTheNeedy અભિયાન અંતર્ગત ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-બ વોર્ડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને રાશન ની કીટનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0