રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજીના આહવાન પર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સેવાયજ્ઞ થકી જરૂરિયાતમંદો માટે ભોજન વ્યવસ્થા અને સહાય કીટનું વિતરણ કરાયું

FeedTheNeedy

BJP | BJP Gujarat,  FeedTheNeedy

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજીના આહવાન પર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સેવાયજ્ઞ થકી જરૂરિયાતમંદો માટે ભોજન વ્યવસ્થા અને સહાય કીટનું વિતરણ કરાયું
#FeedTheNeedy

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજીના આહવાન પર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સેવાયજ્ઞ થકી જરૂરિયાતમંદો માટે ભોજન વ્યવસ્થા અને સહાય કીટનું વિતરણ કરાયું #FeedTheNeedy

Let's Connect

sm2p0