• આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન •ડિફેન્સમાં રોકાણને આકર્ષવા FDI સીમા 49% ટકાથી વધારીને 74% કરાઈ

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

• આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

•ડિફેન્સમાં રોકાણને આકર્ષવા FDI સીમા 49% ટકાથી વધારીને 74% કરાઈ
#AatmanirbharBharat

• આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન •ડિફેન્સમાં રોકાણને આકર્ષવા FDI સીમા 49% ટકાથી વધારીને 74% કરાઈ #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0