રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન 👉 ગુજરાત FDI માં 240% ના ગ્રોથ સાથે સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર 👉 રાજ્યની 217 GIDC માં 60,000 થી વધુ ઉદ્યોગો આપે છે 18 લાખ લોકોને પ્રત્યક્ષ રોજગારી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન

👉 ગુજરાત FDI માં 240% ના ગ્રોથ સાથે સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર

👉 રાજ્યની 217 GIDC માં 60,000 થી વધુ ઉદ્યોગો આપે છે 18 લાખ લોકોને પ્રત્યક્ષ રોજગારી

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન 👉 ગુજરાત FDI માં 240% ના ગ્રોથ સાથે સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર 👉 રાજ્યની 217 GIDC માં 60,000 થી વધુ ઉદ્યોગો આપે છે 18 લાખ લોકોને પ્રત્યક્ષ રોજગારી

Let's Connect

sm2p0