સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી લાલ કિલ્લા પર ધ્વજવંદન કરશે તથા રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી લાલ કિલ્લા પર ધ્વજવંદન કરશે તથા રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે

લાઈવ નિહાળો:

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી લાલ કિલ્લા પર ધ્વજવંદન કરશે તથા રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0