માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0