કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભામાં આયોજિત કાર્યક્રમો લાઈવ નિહાળો:‬ ‪• facebook.com/BJP4Gujarat‬ ‪• twitter.com/BJP4Gujarat‬ ‪• youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભામાં આયોજિત કાર્યક્રમો

લાઈવ નિહાળો:‬

‪• facebook.com/BJP4Gujarat‬
‪• twitter.com/BJP4Gujarat‬
‪• youtube.com/BJP4Gujarat

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભામાં આયોજિત કાર્યક્રમો લાઈવ નિહાળો:‬ ‪• facebook.com/BJP4Gujarat‬ ‪• twitter.com/BJP4Gujarat‬ ‪• youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0