મસ્કતી મહાજન મંડળ દ્વારા આયોજિત FABEXA - પ્રથમ વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિબિશન - 2020 નું ઇ-ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મસ્કતી મહાજન મંડળ દ્વારા આયોજિત FABEXA - પ્રથમ વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિબિશન - 2020 નું ઇ-ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

મસ્કતી મહાજન મંડળ દ્વારા આયોજિત FABEXA - પ્રથમ વર્ચ્યુઅલ એક્ઝિબિશન - 2020 નું ઇ-ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0