માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ડો. Dr. Harsh Vardhanના વરદ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં રાજકોટ ખાતે P.M.S.S.Y.-III યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારના સહયોગથી બનાવવામાં આવેલ સુપર સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ડો. Dr. Harsh Vardhanના વરદ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં રાજકોટ ખાતે P.M.S.S.Y.-III યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારના સહયોગથી બનાવવામાં આવેલ સુપર સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ડો. Dr. Harsh Vardhanના વરદ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં રાજકોટ ખાતે P.M.S.S.Y.-III યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારના સહયોગથી બનાવવામાં આવેલ સુપર સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0