આપને યોગ શા માટે પસંદ છે ? તેના વિશે તમારા મંતવ્યો પ્લે કાર્ડ પર લખી તેનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર સાથે શેર કરીએ.

DoYogaBeatCorona

BJP | BJP Gujarat,  DoYogaBeatCorona

આપને યોગ શા માટે પસંદ છે ?

તેના વિશે તમારા મંતવ્યો પ્લે કાર્ડ પર લખી તેનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર #DoYogaBeatCorona સાથે શેર કરીએ.

આપને યોગ શા માટે પસંદ છે ? તેના વિશે તમારા મંતવ્યો પ્લે કાર્ડ પર લખી તેનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર #DoYogaBeatCorona સાથે શેર કરીએ.

Let's Connect

sm2p0