દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત દિલ્લીની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેરસભાઓ સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

DelhiWithModi

BJP | BJP Gujarat,  DelhiWithModi

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત દિલ્લીની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેરસભાઓ સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#DelhiWithModi

દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત દિલ્લીની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે જાહેરસભાઓ સંબોધતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #DelhiWithModi

Let's Connect

sm2p0