ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી @CRPaatil ભાજપા કાર્યકર્તાઓ, શુભેચ્છકો, સમર્થકો સાથે મહેસાણા પહોંચ્યા હતા જ્યાં સમગ્ર રૂટ દરમિયાન ઠેર ઠેર તેમનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. https://t.co/IiswLS

NorthGujaratWelcomesCRPaatil, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil, PressNote

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી @CRPaatil ભાજપા કાર્યકર્તાઓ, શુભેચ્છકો, સમર્થકો સાથે મહેસાણા પહોંચ્યા હતા જ્યાં સમગ્ર રૂટ દરમિયાન ઠેર ઠેર તેમનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil #PressNote https://t.co/IiswLS

ભાજપા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી @CRPaatil ભાજપા કાર્યકર્તાઓ, શુભેચ્છકો, સમર્થકો સાથે મહેસાણા પહોંચ્યા હતા જ્યાં સમગ્ર રૂટ દરમિયાન ઠેર ઠેર તેમનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. #NorthGujaratWelcomesCRPaatil #PressNote https://t.co/IiswLS

Let's Connect

sm2p0