કલોલ તાલુકા ના છત્રાલ હાઇવે ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી @kcpatelbjp પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. https://t.co/r6fy

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

કલોલ તાલુકા ના છત્રાલ હાઇવે ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી @kcpatelbjp પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/r6fy

કલોલ તાલુકા ના છત્રાલ હાઇવે ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી @kcpatelbjp પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/r6fy

Let's Connect

sm2p0