પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂર્બન મિશન અંતર્ગત રૂમલા ક્લસ્ટરમાં વિવિધ લોકાર્પણો અને ખાતમુહુર્તો યોજાયા. આ પ્રસંગે નવસારી જિલ્લા પ્રમુખશ્રી ભુરાભ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂર્બન મિશન અંતર્ગત રૂમલા ક્લસ્ટરમાં વિવિધ લોકાર્પણો અને ખાતમુહુર્તો યોજાયા. આ પ્રસંગે નવસારી જિલ્લા પ્રમુખશ્રી ભુરાભ

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી @CRPaatil ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી રૂર્બન મિશન અંતર્ગત રૂમલા ક્લસ્ટરમાં વિવિધ લોકાર્પણો અને ખાતમુહુર્તો યોજાયા. આ પ્રસંગે નવસારી જિલ્લા પ્રમુખશ્રી ભુરાભ

Let's Connect

sm2p0