ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ શ્રી C.r. Paatil ના રાજકીય અને સામાજીક જીવનનો સંક્ષિપ્ત પરિચય.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ શ્રી C.r. Paatil ના રાજકીય અને સામાજીક જીવનનો સંક્ષિપ્ત પરિચય.

ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ શ્રી C.r. Paatil ના રાજકીય અને સામાજીક જીવનનો સંક્ષિપ્ત પરિચય.

Let's Connect

sm2p0