તમારી જાતને,તમારા પરિવાર અને મિત્રોને COVID-19 થી બચાવો.ઘરની બહાર નીકળતી વખતે મોઢાને માસ્કથી અવશ્ય ઢાંકો. ‬ ‪કેન્દ્ર સરકારે માસ્ક કેવી રીતે બનાવવો અને તેનો ઉપયોગ કરવો તે અંગે માર્ગદર્શિકા પણ પ્રસિદ્ધ કરી છે. ‬ ‪જાતે માસ્ક બનાવીએ અને અન્ય લોકોને વિતરણ કરીએ.‬ ‪

WearFaceCoverStaySafe

BJP | BJP Gujarat,  WearFaceCoverStaySafe

તમારી જાતને,તમારા પરિવાર અને મિત્રોને COVID-19 થી બચાવો.ઘરની બહાર નીકળતી વખતે મોઢાને માસ્કથી અવશ્ય ઢાંકો. ‬

‪કેન્દ્ર સરકારે માસ્ક કેવી રીતે બનાવવો અને તેનો ઉપયોગ કરવો તે અંગે માર્ગદર્શિકા પણ પ્રસિદ્ધ કરી છે. ‬

‪જાતે માસ્ક બનાવીએ અને અન્ય લોકોને વિતરણ કરીએ.‬

‪#WearFaceCoverStaySafe

તમારી જાતને,તમારા પરિવાર અને મિત્રોને COVID-19 થી બચાવો.ઘરની બહાર નીકળતી વખતે મોઢાને માસ્કથી અવશ્ય ઢાંકો. ‬ ‪કેન્દ્ર સરકારે માસ્ક કેવી રીતે બનાવવો અને તેનો ઉપયોગ કરવો તે અંગે માર્ગદર્શિકા પણ પ્રસિદ્ધ કરી છે. ‬ ‪જાતે માસ્ક બનાવીએ અને અન્ય લોકોને વિતરણ કરીએ.‬ ‪#WearFaceCoverStaySafe

Let's Connect

sm2p0