કોરોના વાયરસ (COVID-19)ને લઈ ને ઉભી થયેલ પરિસ્થિતિ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી - ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે 24*7 હેલ્પલાઇન સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસ (COVID-19)ને લઈ ને ઉભી થયેલ પરિસ્થિતિ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી - ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે 24*7 હેલ્પલાઇન સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું.
#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસ (COVID-19)ને લઈ ને ઉભી થયેલ પરિસ્થિતિ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી - ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે 24*7 હેલ્પલાઇન સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0