કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે CM એ કર્યો સંવાદ ‬ ‪• CM ડેશબોર્ડના કમાંડ કંટ્રોલ સેંટર પરથી રાજ્યના મહાનગરોના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ વીડિયો સંવાદ કરીને સારવાર-સુવિધાઓની માહિતી મેળવી‬ ‪• સારવાર કરી રહેલા તબીબો સાથે વ્યક્તિગત વાતચીત કરીને આ સેવાકાર્ય માટે અભિનંદન પાઠવ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે CM એ કર્યો સંવાદ ‬

‪• CM ડેશબોર્ડના કમાંડ કંટ્રોલ સેંટર પરથી રાજ્યના મહાનગરોના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ વીડિયો સંવાદ કરીને સારવાર-સુવિધાઓની માહિતી મેળવી‬

‪• સારવાર કરી રહેલા તબીબો સાથે વ્યક્તિગત વાતચીત કરીને આ સેવાકાર્ય માટે અભિનંદન પાઠવ્યા

કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે CM એ કર્યો સંવાદ ‬ ‪• CM ડેશબોર્ડના કમાંડ કંટ્રોલ સેંટર પરથી રાજ્યના મહાનગરોના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ વીડિયો સંવાદ કરીને સારવાર-સુવિધાઓની માહિતી મેળવી‬ ‪• સારવાર કરી રહેલા તબીબો સાથે વ્યક્તિગત વાતચીત કરીને આ સેવાકાર્ય માટે અભિનંદન પાઠવ્યા

Let's Connect

sm2p0