ગુજરાત સ્થાપના દિને CM શ્રી વિજયભાઈ ३પાણીએ લોકાર્પણ દ્વારા ગુજરાતને આપી વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સ્થાપના દિને CM શ્રી વિજયભાઈ ३પાણીએ લોકાર્પણ દ્વારા ગુજરાતને આપી વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ

ગુજરાત સ્થાપના દિને CM શ્રી વિજયભાઈ ३પાણીએ લોકાર્પણ દ્વારા ગુજરાતને આપી વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ

Let's Connect

sm2p0