મોરબી ખાતે CAA નાં સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran

મોરબી ખાતે CAA નાં સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #CAAJanJagran

મોરબી ખાતે CAA નાં સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી Bharat Pandya પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0