વિવિધ નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા આયોજિત નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) સમર્થન રેલીમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani સ્થળ: કીર્તિ સ્તંભ,વડોદરા સમય: બપોરે 3:00 કલાકે

CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran

વિવિધ નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા આયોજિત નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) સમર્થન રેલીમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

સ્થળ: કીર્તિ સ્તંભ,વડોદરા
સમય: બપોરે 3:00 કલાકે

#CAAJanJagran

વિવિધ નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા આયોજિત નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) સમર્થન રેલીમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેશે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani સ્થળ: કીર્તિ સ્તંભ,વડોદરા સમય: બપોરે 3:00 કલાકે #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0