પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી તેમજ પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમની લોકજાગૃતિ સંદર્ભે CAA જન જાગરણ અભિયાન અંતર્ગત પ્રદેશ યુવા મોરચાના પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી. પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

IndiaSuppprtsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSuppprtsCAA

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી તેમજ પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમની લોકજાગૃતિ સંદર્ભે CAA જન જાગરણ અભિયાન અંતર્ગત પ્રદેશ યુવા મોરચાના પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી. પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSuppprtsCAA

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી તેમજ પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમની લોકજાગૃતિ સંદર્ભે CAA જન જાગરણ અભિયાન અંતર્ગત પ્રદેશ યુવા મોરચાના પદાધિકારીશ્રીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી. પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSuppprtsCAA

Let's Connect

sm2p0