માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા સમિતિ દ્વારા CAA ના સમર્થનમાં યોજાશે તિરંગા યાત્રા

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા સમિતિ દ્વારા CAA ના સમર્થનમાં યોજાશે તિરંગા યાત્રા
#IndiaSupportsCAA

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા સમિતિ દ્વારા CAA ના સમર્થનમાં યોજાશે તિરંગા યાત્રા #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0