ભાજપ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા ખાતે CAA જનજાગરણ સંમેલન યોજાશે લાઈવ નિહાળો : • facebook.com/BJP4Gujarat • twitter.com/BJP4Gujarat • youtube.com/BJP4Gujarat

CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran

ભાજપ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા ખાતે CAA જનજાગરણ સંમેલન યોજાશે

લાઈવ નિહાળો :
• facebook.com/BJP4Gujarat
• twitter.com/BJP4Gujarat
• youtube.com/BJP4Gujarat

#CAAJanJagran

ભાજપ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વડોદરા ખાતે CAA જનજાગરણ સંમેલન યોજાશે લાઈવ નિહાળો : • facebook.com/BJP4Gujarat • twitter.com/BJP4Gujarat • youtube.com/BJP4Gujarat #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0