મહેસાણા ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર, શ્રી શારદાબેન પટેલ તેમજ ધારાસભ્ય શ્રીમતી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran

મહેસાણા ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર, શ્રી શારદાબેન પટેલ તેમજ ધારાસભ્ય શ્રીમતી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

#CAAJanJagran

મહેસાણા ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, સાંસદ શ્રી જુગલજી ઠાકોર, શ્રી શારદાબેન પટેલ તેમજ ધારાસભ્ય શ્રીમતી આશાબેન પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા. #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0