સુરત ખાતે CAA નાં સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ

CAAJanJagran

સુરત ખાતે CAA નાં સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ
#CAAJanJagran

સુરત ખાતે CAA નાં સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0