કર્ણાવતી મહાનગર ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા, સાંસદ શ્રી એચ.એસ.પટેલ, ડો. કિરીટભાઈ સોલંકી તેમજ મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran

કર્ણાવતી મહાનગર ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા, સાંસદ શ્રી એચ.એસ.પટેલ, ડો. કિરીટભાઈ સોલંકી તેમજ મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

#CAAJanJagran

કર્ણાવતી મહાનગર ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા, સાંસદ શ્રી એચ.એસ.પટેલ, ડો. કિરીટભાઈ સોલંકી તેમજ મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0