નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (ના સમર્થનમાં જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત આણંદ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઘર-ઘર સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તેમજ નાગરિકોને ની માહિતી આપવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

CAA), CAA, IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAA), CAA, IndiaSupportsCAA, CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (#CAA) ના સમર્થનમાં જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત આણંદ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઘર-ઘર સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તેમજ નાગરિકોને #CAA ની માહિતી આપવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

#IndiaSupportsCAA
#CAAJanJagran

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (#CAA) ના સમર્થનમાં જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત આણંદ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઘર-ઘર સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તેમજ નાગરિકોને #CAA ની માહિતી આપવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSupportsCAA #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0