ગાંધીનગર ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં ભાજપ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી Bhikhubhai Dalsaniya તથા ભાજપ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ શ્રી Dr Rutvij Patel ઉપસ્થિત રહ્યા.

CAAJanJagran

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran

ગાંધીનગર ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં ભાજપ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી Bhikhubhai Dalsaniya તથા ભાજપ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ શ્રી Dr Rutvij Patel ઉપસ્થિત રહ્યા. #CAAJanJagran

ગાંધીનગર ખાતે નાગરિક સમિતિઓ દ્વારા નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA)ના સમર્થનમાં પ્રચંડ જન સમર્થન રેલી યોજાઈ. આ રેલીમાં ભાજપ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી Bhikhubhai Dalsaniya તથા ભાજપ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ શ્રી Dr Rutvij Patel ઉપસ્થિત રહ્યા. #CAAJanJagran

Let's Connect

sm2p0